Regulamin

Regulamin Szkoły Tenisowej Olsza Tennis Team

 1. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia tenisowe w Naszej firmie zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem .
 2. Rok zajęć w Naszej szkółce tenisowej podzielony jest na dwa sezony:

– sezon zimowy – trwający od 1 października do 31  kwietnia

–  sezon letni –   trwający od 1 maja do 31 września .

 1.  Czas trwania zajęć wynosi 60 minut (w tym wliczony jest czas na przygotowanie,
  rozgrzewkę oraz czynności po zakończonej grze, wynikające z zasad gry na kortach
  oraz sprawy organizacyjne).
 1. Grupa składa się minimalnie z 2 osób maksymalnie z 6 osób.
 1. Na zajęciach obowiązuje obuwie tenisowe i strój sportowy.
 1. Opłaty za naukę gry w tenisa opiekun zobowiązuje się opłacać do 10-go dnia każdego m-ca gotówką lub przelewem.
 1. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
 1. Nie ma możliwości odrabiania zajęć.
 1. Za zniszczenie sprzętu tenisowego będącego własnością firmy odpowiadają rodzice.
 1. Trener nie odpowiada za rzeczy pozostawione na korcie tenisowym.
 1. Zajęcia w szkółce tenisowej odbywają się od poniedziałku do soboty z wyłączeniem przerw świątecznych
 2. Na kort mają wstęp tylko osoby grające.
 3. Zajęcia będą prowadzone:
  – indywidualnie
  – grupowo (grupy: 2-3 osobowe, 4-6 osobowe).
 4. Zajęcia są płatne zgodnie z następującym przelicznikiem: obowiązująca stawka wg
  cennika pomnożona przez ilość zajęć w miesiącu.
 5. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.